מכתבם של דבורה ועזרא מנור

לכבוד עירית ועזרא דגן

תיאטרון עדות

הנידון : הופעת ילדי בית הספר חוף השרון בהעלאת זיכרונות של ניצולי שואה.

הרשו לנו בשם רעייתי דבורה ובשמי להודות לכם, המשתתפים לצוות בית הספר על ההפקה החשובה שערכתם והצגתם בימים קשים אלו לקהל שבא לצפות בהופעה.

אנו דור שני לשואה, חווינו את עברו הורינו בתקופה שבין 1939 ל1945 . במחנות העבודה ובמחנות ההשמדה שהקימו הגרמנים יחד עם בני בריתם ועל הזוועות שעברו על עמנו במקומות אלו .

הדור הצעיר עובר הכנות לקראת המסעות לפולין וגם אנו שהשתתפנו במסעות אלה , הצלחנו להכיר מקרוב את אשר בני תרבות יכלו לעשות לבני תרבות שונים מהם.

למדנו כי אסור שזוועות כאלו יתרחשו מחדש בין בני אדם.

שילוב המספרים מדור ראשון ושני מאזורינו ששבו מן המחנות והתופת, חלקם הכרנו , אירית אדלר אילן, נאוה סלומון, אסתר בכר שיין, מרים הורביץ מלר וביתה נעה טאוב, משה טיינפלד וכל האחרים מלווה באינטרפטציה של תלמידי בית הספר כפי שבויים על ידיכם , נותן תקוה כי המסר ייקלט בקרב הדורות הבאים שזוועה כזו לא תתרחש מחדש.

שנינו השארנו קורבנות במחנות ההשמדה ובדרך למחנות אלו, וההופעה של אתמול ריגשה אותנו מחדש והצליחה להשאיר את שנינו עם עיניים לחות מדמעות , אנו תקווה כי הופעה כזו תגיע לקהלים רבים ומגוונים בארצנו , אותה מצווים אנו והדורות הבאים לשמור.

עלו  והצליחו בהעברת המסר לדורות הבאים דרך אמנותכם

בכבוד רב

דבורה ועזרא מנור