התוכן העיקרי

מכתבו של שמואל גרוננר


כאשר מדובר על תיאטרון "עדות"- אז לפי דעתי אפשר להתבטא רק בצורה חיובית מכל זווית ראייה.
חייבים להודות שלעירית ועזרא, וזה בלי הכנה קודמת, היה אפשר להדריך את הילדים כדי להפוך אותם "לשחקנים" כאלה שבמשחק שלכם היו מסוגלים לגרום להתרגשות של הקהל באולם, גם של המבוגרים וגם ילדי בית ספר, אם לשפוט לפי מחיאות הכפיים בסיום ההצגה.

שמואל.