התוכן העיקרי

מכתבו של משה

קודם כל אני רוצה להודות לעירית ולעזרא דגן שאפשרו את האירוע הזה ופתחו אותו לעברי.

אני רוצה להודות להראל שהציג את סיפורי על הבמה.

אני מודה לכל הנערים והנערות שהייתה להם סבלנות לשמוע את סיפור חיינו

 וזה לא היה קל

ממני משה קלמן – להב