מכתבו של ישי

אז למרות שלא הייתי בכל למרות שלא היית בכל הפרויקט (וזו חרטה גדולה מאוד שלי ) אני פשוט חייב להגיד עד כמה הפרויקט הזה השפיע עליי ועד כמה הוא עזר לי להבין כמה חשוב להעביר את הסיפורים של ניצולי השואה ועד כמה חשוב לשמוע את הסיפורים ועד כמה אפשר ללמוד מהם.

תודה רבה