מכתבו של אוראל

לפני שמסיימים את התהליך הזה, אני רוצה לומר כמה מילים .נהניתי מאוד וזכיתי במשהו שלא כל אחד יכול לזכות. אני רוצה לומר שהיה לי כייף כל החזרות וללמוד בעל פה את הטקסטים ,למרות שהיה קשה. נכון שלפעמים עירית אמרה לנו לעשות שוב ושוב, את הסצנה בשביל שתהיה טובה יותר. ועובדה שהצלחתי .אני רוצה להגיד תודה הכי גדולה למבוגרים שהסכימו שיספרו את הסיפור שלהם .בזכותם ההצגה הייתה..

ותודה לילדים שבחרו לקחת חלק בזה למרות שידעו שזה קשה .אבל היה ל ממש כייף ואני שמח שהשתתפתי ואם הייתה אפשרות של עוד שנה .הייתי מצטרף. אוהב- אוראל