מכתבו של אדם

זו הייתה חוויה מדהימה ומיוחדת, התחברתי  מאוד לשואה ונהניתי להציג את זה על הבמה, התגבשתי והתחברתי עם הרבה מאוד ילדים בזכות הפרויקט, ואי אפשר להסביר מה מרגישים בזמן החזרות וההצגות וגם אחרי זה עם כל הילדים,

 צריך לחוות את זה בעצמך כדי להבין

אדם