התוכן העיקרי

מכתבה של רותי בר-יושפט


עירית ועזרא
נזדמן בידי לקחת חלק בצפייה במפגש המרגש בין קבוצת מבוגרים, ניצולי
שואה מרמה"ש, לבין תלמידי תיכון "רוטברג".
התלמידים הפליאו לגלם בצורה רגישה ומעוררת כבוד ,את המבוגרים,
אשר חיי ילדותם ונערותם נגזלו ונגדעו מהם בידיים אכזריות.
מתוך המופע שמענו עדויות לגבי מה שעבר על הניצולים, מה העסיק את
מחשבותיהם, כיצד הגיבו על אובדן חירותם, על מצוקותיהם וסבלם הפיזי
ובעיקר - ספור השרדותם. ספורם של המבוגרים - הוא ספור נס הצלחתם
בטוחני, ש"יום הזכרון לשואה ולגבורה" יקבל משמעות בעלת נופך שונה
לכל מי שצפה במופע ובעיקר לתלמידים.
כאן תבוא לידי ביטוי הנחישות להישבע "לזכור ולא לשכוח" בשימור מורשת
השואה לדורות הבאים.
הפרוייקט של עירית ועזרא דגן "לספר כדי לחיות...." הוא כלי רב עוצמה בעבודה
החינוכית הנעשית עם תלמידים המתמודדים עם זכרון השואה והנחלתו לדורות
הבאים.זו גם דרך חשובה ביותר לקירובם לנושא השואה
כדי ליצור בהם גירוי להמשיך ולהתעמק בנושא.
ועל כך יבואו על הברכה!!!
רותי בר-יושפט