התוכן העיקרי

מכתבה של נחמה בזוזה


עירית ועזרא דגן והצוות שעזרו לכם להעלות את ימי השואה, להפוך לתאטרון עדות
לכולם תודה מקרב הלב.
את הכאב שעברנו כמעט שאיבדנו את צלם אדם, אבל במשך הזמן התגברנו
לצוו המבוגרים הצטרפו צעירים מבית ספר בן צבי- הם מציגים אותנו על הבמה, הסיפורים לא קלים.
תודה ואהבה לצעירים -לא לשכוח ולא לסלוח לעמלק הגרמני

נחמה בזוזה.