מכתבה של מוריה

למדתי מהמפגשים במשך השנה-

שחשוב לשמוע את הסיפורים מהשואה, ושצריך לשמוע גם על מה שהמשפחות שלנו עברו

כדי לא ישכחו את התקופה הנוראית הזאת,

חשוב להעביר לדורות הבאים.

למדתי גם איך לשחק וזה היה מאוד כיף

ולמדתי גם לכבד ולהקשיב למי שמדבר מולי

תודה לכל הצוות שאיפשרתם לי לעבור את החוויה הזאת .