התוכן העיקרי

מכתבה של לאה בן שלום


אנשים יקרים!
נתבקשתי לאומר כמה משפטים, אני רואה זאת כזכות שנפלה בחלקי, לעמוד כאן לפניכם, אנשים יקרים ולשאת דברים.
כולנו היינו שם, בכל המחנות, כל משתתפי ה "פרויקט" "תיאטרון עדות , לספר כדי לחיות" מכל הערים בארץ.
אנחנו היסטוריה מהלכת, אך אל לנו לשכוח שאנו ברבע האחרון שח חיינו, אנו דור הולך ונעלם.
לכן אני שמחה ודומני שגם אתם מכובדי- שמחים שניתנה לנו ההזדמנות להעביר לדור הצעיר והנפלא הזה שלנו, ממקור ראשון את התלאות אשר עברנו.
ברבות ימיהם של הנוער הם יוכלו לספר לנכדים שלהם, שהם למדו פרק זה בהיסטוריה של העם היהודי- מגוף ראשון.
אנו מודים לזוג המיוחד והנפלא - עירית ועזרא דגן ולבניהם, נמרוד ועומרי על שלקחו על עצמם פרויקט טעון ומורכב כזה.
במעשיהם, נתנו לנו הזדמנות מיוחדת ויחידה לספר ולו רק - אפיזודה קטנה, ממה שעבר עלינו שם......
תחשבו על זה!
קראנו ספרים וראינו סרטים על השואה, אבל לחשוב שאנו נעלה עלי במות ונציג קבל עם את סבלנו, לזה לא פיללנו.
מה רצינו כל השנים מאז הגיענו ארצה רצינו שיקשיבו לנו
דרך תיאטרון עדות הגשמנו משאלה זאת.
אנו אומרים תודה והוקרה לנוער הרגיש והנפלא שלנו שעמד במשימה בכבוד ובמסירות.
תודה לנו עצמנו שעמדנו בזה, למרות הקושי והדמעות שחנקו את גרוננו מדי פעם.
ברצוני לסיים בתפילה, תפילה שנכתבה לפני מאות שנים על ידי אידיאנים, אך היא תקפה לכל הדורות, לכל הדתות והעמים ולכל אדם באשר הוא אדם.
"תן ללכת ביופי ועשה את עיני שיראו תמיד שקיעה אדומה וסגולה. עשה שידי יכבדו את הדברים שיצרת ואת אוזני חדד שאשמע את קולך.עשה אותי חכם כדי שאוכל להבין את בדברים שלמדת את עמי.
תן לי ללמוד את השיעורים שהחבאת תחת כל עלה וסלע.
אני מחפש עוצמה, לא כדי להיות יותר גדול מאחי, אלא כדי ללחום באויב הכי גדול שלי, אני בעצמי.
עשה אותי מוכן תמיד לבוא אליך בידיים נקיות ובעיניים ישרות, כמו שקיעה נמוגה, רוחי תוכל לבוא אליך ללא בושה"
תודה על ההקשבה!!!
לאה בן שלום
18.12.2006

יקירי, עירית ועזרא, עומרי ונמרוד.
לשינוי תמיד נחוצה מודעות.
מודעות היא היכולת לשחרר את הישן ולחבוק את החדש.
מתוך ידיעה שכול הדברים מסתיימים בזמן המתאים.
הזמן שלי אתכם היה משמעותי עבורי במובנים רבים וחיוביים.כמו שנאמר: מכול מלמדי השכלתי.
השאיפה המתמדת שלי היא, שהראש יפגוש את הלב.
זו הגדרה לאדם מאוזן מבחינתי, מה דעתכם?.
לא הפלגתי בשבחכם וגלשתי יותר אל עצמי, אבל ברור שהערכתי והוקרתי אליכם.
תודה לכם מעומק הלב.
לאה בן שלום.