מכתבה של גיזלה סימונס


אני מרגישה את עצמי בת
מזל על שנתנה לי ההזדמנות
לפגוש ולהכיר אתכם, עירית
ועזרא, לעסוק בעזרתכם בעשייה
חשובה ותורמת רבות כל כך,
להעלות על הבמה ולשתף צופים
רבים בחוויה הקשה מתקופת
ה"חושך שבחיי".

הדרכתכם המקצועית
וסבלנותכם לאין קץ תרמו
כמובן להצלחת הפרויקט.

אני מודה לכם מקרב לב
זאת הייתה תקופה מרגשת
ומעשירה, אני מצטערת שכל זה
נגמר ומרגישה בחסרון הפגישות
השבועיות.

עירית ועזרא דגן - היו ברוכים!
באהבה
גיזלה

פרוייקט חולון. 01/06/2001