התוכן העיקרי

מכתבה של בלה קופטש

"ליבי יוצא לעובדה שאני יכולה לשמוע ולהשמיע את אשר עבר בשואה וקיים מישהו שמסוגל להקשיב"
אני קופטש בלה, מאוד רוצה לשתף את גבעתיים במשהו שבודאי לא שמעו עליו בהדרכת עירית ועזרא דגן אשר יזמו עבורנו פרויקט הנקרא, ניצולי שואה מספרים והנוער בתיכון "קלעי" במגמת דרמה יציגו את סיפורינו.
לא יאומן עד כמה כל סיפור הוא טרגדיה וניתנה לנו ההזדמנות להעביר ישירות לדור השלישי, דור זה ילבש לרגע קט את שעבר על ילדי השואה.
אני מלאת התפעלות מהשקט המופתי שהנוער מקשיב ומפנים את שחוו ילדי המלחמה ההיא והעובדה שהנוער אוהב לבוא כל יום ראשון לשעה וחצי לבית הגמלאי ברצון רב.
על כן המלצתי להמשיך את הפרויקט הזה גם לאחר שאנחנו נסיים .
ליבי יוצא לעובדה שאני יכולה לשמוע ולהשמיע את אשר עבר בשואה וקיים מישהו שמסוגל להקשיב ועד כמה זה חשוב שזה עובר לדור השלישי למען לא ישכחו את מה שקרה לדור שלי.
עירית ועזרא מנחים אותנו בלבביות ומדובבים בצורה כנה ומשפחתית.
תודתנו על עבודה קדושה זו.
תהיו ברוכים בהמשך עבודה פורייה.
בכל הכבוד מכל משתתפי הפרויקט.
בלה קופטש - פרויקט גבעתיים - יוני 2005.