התוכן העיקרי

מכתבה של אורה

קודם כל אני רוצה להודות לעירית ועזרא על העבודה ועל המסירות הנפלאה שלהם.

גם לילדים מגיעה תודה על היחס שלהם כלפינו.

הם היו מקסימים וכל מי שראה את ההצגה אמר אותו דבר על התלמידים.

ההתחלה הייתה לי קשה, כי בראיונות תמיד בכיתי. אבל ורדה ביקשה ממני  להמשיך ולבוא ,

ולא יכולתי לסרב..

אבל היום, טוב לי שעשיתי את זה , גם ילדי, נכדי, באו כולם והתרגשו. שוב תודה מכל הלב לכולם

לא אשכח אתכם .

אורה – לב השרון