מכתבה של אביגיל

תיאטרון עדות היה פרוייקט ששינה אותי, הוא גורם לך לחשוב על הכל מזווית שונה, אתה לא יוצא אותו בן אדם אחר כך, אתה משתפר, אתה משתנה. אני יכולה להעיד על עצמי שאני יותר לוקחת כל מיני דברים כלא מובן מאליו מאז סוף הפרוייקט. זה היה הדבר הכי משמעותי שעשיתי, אני כל כך אתגעגע לזה, ותניד אזכור את החוויה המיוחדת הזאת, אביגיל לויטה