08/04/21

עירית ועזרא דגן - ראיון ב"פותחים יום" ערוץ 13 תיאטרון עדות יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2021