מאמרים

13/07/20

אנטישמיות, האם ידוע לך?

בתגובה על "הברית להכחשת האנטישמיות", מאת דימיטרי שומסקי ("הארץ", 28.6)

הארץ פורסם ב-06.07.20

 

חמש שאלות לדימיטרי שומסקי, בעקבות מאמרו "הברית להכחשת האנטישמיות", שבו הוא תוקף בחריפות רבה את הגדרת העבודה של האנטישמיות, שאימצה הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA) במאי 2016:

א. האם ידוע לך שעד כה אימצו את ההגדרה 20 מדינות ושורה של ארגונים כמו האיחוד האירופי, הכנסייה של וויילס והכנסייה האנגליקנית, משרד החוץ האמריקאי וגופים אזרחיים בגרמניה, ושארגונים כמו אונסק"ו, מועצת אירופה והפרלמנט האירופי המליצו לאמצה, אף שחלק נכבד מהם מבקר את מדיניותה של ישראל בחריפות באופן קבוע? כלומר, כל אלה ואחרים טחו עיניהם מראות את השערורייה?

ב. האם ידוע לך, שההגדרה מהווה המלצה בלבד, ואין היא מסמך המחייב משפטית, (Non-Legally Binding), כך שאינה יכולה להיות "חסימה דורסנית של כל מחאה בינלאומית", כדבריך, או כל מחאה אחרת? האם תוכל להצביע על מחאה שנדרסה בגלל ההגדרה?

ג. האם ידוע לך שההגדרה, שאומצה ב–2016, היא אותה הגדרה, בכמה שינויים מזעריים, שאומצה ב–2005 על ידי גוף המעקב אחר גזענות ושנאת זרים של האיחוד האירופי (EUMC) ואחר כך על ידי הוועידה הבינלאומית, שאירגן בקורדובה הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה (OSCE), והיא כללה מן ההתחלה את ארבעת הסעיפים הנוגעים לאנטי־ציונות?

ד. האם ידוע לך שאת ההגדרה שאומצה ב–2005 חיברו, במאמץ משותף, ארגונים וחוקרים, יהודיים ולא יהודיים, בעקבות החלטה שהתקבלה בכנס שקיימה ממשלת גרמניה בברלין ב–2004, שנה שבה גברה מאוד האלימות כלפי יהודים?

ה. ההגדרה כבר בת 15 שנה. היא אינה מסמך אקדמי אלא נייר עבודה קצר, המשקף את ההסכמה בין מחבריו. לאחר שתורגמה על ידי האיחוד האירופי לעשרות שפות, היא מסייעת לזיהוי אירועים אנטישמיים, לאיסוף נתונים ולהעלאת המודעות הציבורית לקיומן של אנטישמיות ושל אנטי־ציונית המובעת בנימות אנטישמיות. האם תוכל להצביע בבירור על הנזק הנורא, ההיסטוריוגרפי והציבורי, שנגרם כתוצאה מן "ההפקרות המושגית" הכלולה בה, כדבריך?

ולסיום, הרשה נא לי להצטרף בכל לב להגדרת מטרתה של האנטישמיות בעידן המודרני, כפי שניסחת אותה: "הרחקת היהודים ממשפחת האומות, תוך פגיעה בזכויותיהם האזרחיות בתפוצות ו/או תוך ערעור על זכותם להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל".

פרופ' דינה פורת, ראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב, שנמנתה עם מביאי ההגדרה לאימוצו של ה־IHRA

 

 

תגובת דימיטרי שומסקי: שמחתי ללמוד ממכתבה של פרופ' דינה פורת שהיא מזדהה עם הגדרת מהות האנטישמיות בעידן המודרני, כפי שניסחתי אותה במאמרי — השאיפה להרחקת היהודים ממשפחת האומות, תוך פגיעה בזכויותיהם האזרחיות בתפוצות ו/או תוך ערעור על זכותם להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל. אשמח אם פרופ' פורת תצרף את קולה לקריאתי לשנות את הגדרת האנטישמיות של IHRA בזו הלשון, וכן תעודד עמיתות ועמיתים נוספים לעשות כן.

פרופ' דימיטרי שומסקי, מנהל מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 דעות | מכתבים למערכת

יצירת קשר

תיאטרון עדות

עקבו אחרינו