23/11/11

פרויקט מ.א חוף השרון-כתבה מעיתון מעריב

פרויקט מועצה איזורית -כתבה מהעיתון "מעריב"