08/05/14

סרטונים על עליית הנוער

הושלמו הכנתם של 4 סרטוני תעודה בני 12 דקות, על תנועת הנוער הציוני ופעילותה במלחמת העולם השנייה ועל פעילות אירגון מחתרת הבריחה מהונגריה לרומניה. ערך, ביים והפיק בני ברזילי את הסרטונים, מקריינת עירית דגן ואביה המכונה "פיצי" משתתף כאחד מגבורי ארגון מחתרת הבריחה.