01/07/14

משפחת תיאטרון עדות מרכינה ראש על פטירתה של חברת וועד מייסד של העמותה השחקנית חנה מרון . יהי זכרה ברוך.