19/03/13

הצגות פרויקט תיאטרון עדות אבן יהודה

הצגת אבן יהודה - לספר כדי לחיות הפרויקט ה38 של תיאטרון עדות תתקיים גם ביום ראשון בבוקר 7.4.13 הצגה לתלמידים וביום שני בבוקר 8.4.13 גם כן הצגה לתלמידים .
כל ההצגות יתקיימו באולם אשכול הפייס של בית הספר הדסים שבאבן יהודה .